Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid is een terugkerend thema in mijn werk. Uiteraard was het droge klimaat in Spanje, waar ik vanaf 1987 tot 2018 woonde en werkte, in eerste instantie de voedingsbodem van dit thema. Ik begon met het maken van uitvergrote vruchten. Enorme “bramen, eikels en bananen” werden opgehangen in bomen waarbij de felle kleuren sterk contrasteerden met het verschroeide landschap. Dansers maakten ter plekke een rondedans in de gedaantes van Zon en Regen.

Een volgend project was het maken van een video geïnspireerd op De Tuin der Lusten, de meest emblematische triptiek van Jheronimus Bosch. Dezelfde “vruchten” verwijzen in de video Het Wel en Wee van de Wereld naar seksuele verlangens, analoog aan de vruchten in Bosch’ drieluik in het Prado Museum in Madrid.

Van 2011 – 2015 was ik gastcurator voor de expositie Kadinlar in het museum Twentse Welle in Enschede. Aan de basis van het door mij ontworpen tentoonstellingsconcept over tien prominente vrouwen uit de geschiedenis van Anatolië en Turkije lag wederom het thema vruchtbaarheid ten grondslag, dit keer in relatie met de vrouw.

Mijn beeld De Oermoeder (2015, 4 meter hoog) is duidelijk geïnspireerd op prehistorische vruchtbaarheidsbeeldjes, zoals die op diverse plaatsen in Europa en Turkije zijn gevonden.

Lotje de Lussanet